חיפוש
 
לאתר הסלולארי של דר' שרה ברסלרמן
 
 
 
 
גישת הטיפול המשפחתי מבוססת על ההנחה, שרוב הבעיות הפסיכולוגיות נוצרות על רקע הקשרו המשפחתי והחברתי של האדם, ולכן תוכלנה למצוא את פתרונן על-ידי שינוי היחסים וההתנהגות של בני המשפחה. מכאן, גישת היעוץ המשפחתי רואה את המשפחה כמערכת המשפיעה על כל אחד מחבריה, ומושפעת הדדית על ידי כל אחד ממרכיביה.
 
כוחה של המשפחה הוא ביחסים רגשיים משמעותיים המתקיימים בין חבריה. היחסים הרגשיים עשויים להיטיב על קושי של אחד מבני המשפחה, או, חלילה, להרע אותו. לעיתים מתקשים בני המשפחה להתמודד עם קונפליקטים בצורה עניינית בגלל התייחסות רגשית מוגזמת. 
 
פיטורין, מחלה, ליקוי או קושי אצל אחד מבני המשפחה, משפיעים על כל בני המשפחה האחרים, על האווירה המשפחתית, ועל היחסים המשפחתיים והזוגיים.
 
טיפול משפחתי משקף לבני המשפחה את תפקידו של כל אחד מהם, את היחסים ההדדיים והאווירה המשפחתית, ולבחון מתוך כך, את החלקים הבריאים והלא בריאים במשפחה, על מנת לאפשר תפקוד תקין גם בתנאי לחץ ומשבר.
 
הטיפול המשפחתי הינו שיטת הטיפול הננקטת בהקשר לנושאים הבאים: 
 
  • קשיים בתפקוד המשפחתי וביחסים בין הורים וילדים

  • בעיות בין חמיות וכלות

  • התמודדות עם משבר בריאותי של אחד מבני המשפחה (פיזי או נפשי)

  • בעיות הקשורות לשלבי מעבר התפתחותיים של המשפחה וחבריה

  • פתרון קונפליקטים משפחתיים

  • תהליכי פירוד וגירושין
 
המטפל המשפחתי מתמקד בהבנת עולמו של המטופל ביחסים המשפחתיים, ובהבנת דפוס הקשרים הרגשיים וההתנהגותיים של המשפחה כולה. בטיפול משפחתי מוזמנים למפגשים כל בני משפחה הקשורים לבעייה המוצגת. עם זאת, תיתכנה פגישות בהן יוזמנו רק חלק מבני המשפחה, או אחד מהם, לפי העניין.
הגישה הטיפולית המשפחתית מציעה, אם כן, מענה התנהגותי, קוגניטיבי ורגשי, לאתגרים השונים שהמשפחה עומדת בפניהם.