טיפול משפחתי

 
 

מהו טיפול משפחתי?


טיפול משפחתי הוא טיפול המתיחס לבעיות משפחתיות, לרוב בין-דוריות, ורואה את קשיי הפרט כנובעים ומושפעים מהמערכת המשפחתית, חלקה או כולה.גישה זו מבוססת על ההנחה, שרוב הבעיות הפסיכולוגיות נוצרות על רקע הקשרו המשפחתי והחברתי של האדם, ולכן תוכלנה למצוא את פתרונן על-ידי שינוי היחסים וההתנהגות של בני המשפחה. גישה זו רואה את המשפחה כמערכת המשפיעה על כל אחד מחבריה, ומושפעת הדדית על ידי כל אחד ממרכיביה.
כוחה של המשפחה הוא ביחסים רגשיים משמעותיים המתקיימים בין חבריה. היחסים הרגשיים עשויים להיטיב על קושי של אחד מבני המשפחה, או, חלילה, להרע אותו.
 לעיתים מתקשים בני המשפחה להתמודד עם קונפליקטים בצורה עניינית בגלל התייחסות רגשית מוגזמת. פיטורין, מחלה, ליקוי או קושי אצל אחד מבני המשפחה, משפיעים על כל בני המשפחה האחרים, על האווירה המשפחתית, ועל היחסים המשפחתיים והזוגיים.
הטיפול המשפחתי מנסה לשקף לבני המשפחה את תפקידו של כל אחד מהם, את היחסים ההדדיים והאווירה המשפחתית, ולבחון מתוך כך, את החלקים הבריאים והלא בריאים במשפחה, על מנת לאפשר תפקוד תקין גם בתנאי לחץ ומשבר.
ביטוי קיצוני להשלכות ההדדיות בתוך המערכת המשפחתית, מתגלה כאשר דפוס יחסים פתולוגי לא פתור בין ההורים, עלול להפוך את אחד הילדים ל"בעיה", ל"שעיר לעזאזל" או ל"נושא הסימפטום": הילד עלול לפתח בעיה פיזית או נפשית, כדי למקד בו את תשומת הלב של ההורים, ובכך להסיט את תשומת ליבם מהבעיות ביניהם- לבעיות שלו.
כאשר ילד במשפחה מגלה צרכים מיוחדים, ההורים מתגייסים, ובצדק, לעשות כל מה שניתן על מנת לטפל בבעיה. אולם, מי מטפל בהורים? מי מקשיב לתסכוליהם ולקשייהם? מי נותן מקום לתחושת האשמה (הבלתי מוצדקת) שחש הורה הכועס על כך שחייו הפרטיים נלקחו ממנו? מהו מקומו של "הילד הבריא" במשפחה? כיצד ניתן לקיים אוירה משפחתית תקינה נוכח קשיים של אחד מבני המשפחה?
בנוסף, בטיפול משפחתי נכון יש לתת את הדעת גם לילד ה"מוצלח" ו"הטוב" של המשפחה, זה שכמעט מגדל את עצמו לבד, מאחר והוריו עסוקים בטיפול בילד "הבעייתי". "הילד הטוב" של המשפחה אמור להדאיג את המטפל לא פחות מאחיו ה"בעייתי", שממילא גוזל את מירב תשומת הלב המשפחתית.

טיפול משפחתי הינו שיטת הטיפול המומלצת בנושאים הבאים:

  • קשיים בתפקוד המשפחתי וביחסים בין הורים וילדים
  • בעיות הקשורות לשלבי מעבר התפתחותיים של המשפחה וחבריה
  • התמודדות עם משבר בריאותי של אחד מבני המשפחה (פיזי או נפשי)
  • בעיות בין חמיות וכלות
  • פתרון קונפליקטים משפחתיים
  • עזרה בתהליכי פירוד וגירושין

על סוגיות אלו ורבות אחרות נותן מענה הטיפול המשפחתי, המייחס לכל בני המשפחה חשיבות שווה. המטפל המשפחתי מתמקד בהבנת עולמו של המטופל ביחסים המשפחתיים, ובהבנת דפוס הקשרים הרגשיים וההתנהגותיים של המשפחה כולה.
בטיפול משפחתי מוזמנים למפגשים כל בני משפחה הקשורים לבעייה המוצגת. עם זאת, תיתכנה פגישות בהן יוזמנו רק חלק מבני המשפחה, או אחד מהם, לפי העניין.הגישה הטיפולית המשפחתית והייעוץ המשפחתי מציעים, אם כן, מענה התנהגותי, קוגניטיבי ורגשי בצורת טיפול פרטנית, זוגית, משפחתית או קבוצתית, לאתגרים השונים שהמשפחה עומדת בפניהם.
 

 
 
חזרה לדף הבית